Menu

图片资料库

微信扫描关注,获取照片源文件

联系电邮

webmaster@daiclan.com
  《中华戴氏总族谱》编纂委员会成立大会 (1000 张)
  《中华戴氏总族谱》编纂委员会第一次筹备会议 (488 张)
  中华戴氏总商会文史研究院成立大会 (503 张)
  第二届一次会员大会暨第二届理事会就职典礼 (1391 张)
   
 • 1
 •   
 • 2
 •   
 • 3
 •   
 • 4
 •   
 • 5
 •   
 • 6
 •